FNF functional fitness
utBYGGNAD & RENOVERING 2023

Under hösten 2023 kommer FNF Functional Fitness i Helsingborg att genomgå omfattande renoveringar och utbyggnad. Detta innebär bland annat:

Inspirationsbilder FNF Functional Fitness
Har du frågor som rör FNFs renovering och ombyggnad? Tveka inte att kontakta oss nedan.